blank

Prečo práve kritické myslenie

Panta rhei – všetko plynie, všetko sa mení. To hlásal už Hérakleitos v starovekom Grécku. Len málokde jeho veta platí tak, ako vo svete začiatkom tretieho tisícročia.

Technológie sa menia tempom tak rýchlym, že realita, do ktorej dospejú naše deti, sa pre nás stala takmer nepredstaviteľnou. Politika zažíva takzvanú „post – truth“ fázu, v ktorej viac ako na obsahu záleží na počte lajkov a akákoľvek lož ostáva v platnosti, ak sa páči dostatočne veľkému počtu ľudí. Školy stratili monopol v oblasti vzdelávania a len veľmi ťažkopádne sa prispôsobujú potrebám dnešnej spoločnosti.

Informácie, tvrdenia, štatistiky a nové vedecké objavy na ľudí padajú zo všetkých strán, no stále menej im umožňujú robiť správne rozhodnutia. Kľúčovým sa totiž stalo nie zhromažďovanie informácií, ale ich triedenie, vyhodnocovanie a spájanie do zmysluplného kontextu. Súhrnne tomu hovoríme kritické myslenie.

Kriticky mysliaci človek podrobuje informácie aj spôsob, akým ich získal, systematickej kontrole. Spája poznatky do zmysluplných celkov a zrozumiteľne sa pýta na chýbajúce časti. Svoje postoje vie obhájiť poctivými, logickými a jasnými argumentmi a k rovnakému postupu vedie aj svojich názorových oponentov. Odhaľuje v komunikácii snahy o manipuláciu aj logické chyby a pri informácii rovnakú pozornosť venuje jej obsahu aj spôsobu, ako a prečo sa k nemu dostala.

Akadémia kritického myslenia vznikla, aby ste sa aj vy stali takýmito ľuďmi. V biznise, osobnom živote či verejnej službe. Vďaka kritickému mysleniu sa ľahšie zorientujete v záplave informácií okolo vás. Rozhodnutia budete robiť na základe lepšieho pochopenia situácie. Komunikovať budete efektívnejšie a ľahšie pochopíte úmysly, potreby a ciele ľudí vo vašom okolí. A paradoxne, pochopením limitov vlastného myslenia začnete viac využívať jeho potenciál.

V Akadémii kritického myslenia vás nebudeme učiť robiť niečo lepšie. Naučíme vás pri tom, čo už dobre robiť viete, lešie myslieť.

Šírte kritické myslenie zdieľaním tohto článku

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.

Sme aktívni na sociálnych sieťach

Pre poslucháčov

Dalšie články

Mohli by vás zaujímať aj tieto články

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.