Kritické myslenie

systematická zvedavosť 

a otvorená myseľ

 

Prehrať video

Čo je najdôležitejšou črtou
kritického myslenia?

Snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširších súvislostiach.

Kriticky
mysliaci
človek

blank

Má myseľ vytrénovanú tak, že pri akomkoľvek tvrdení, argumente, štúdii či článku pozerá pod povrch.

blank

Skúma motívy a kvalifikáciu autorov, logickú súdržnosť prezentovaných tvrdení, dôveryhodnosť použitých dôkazov, poctivosť vo vyvodzovaní dôsledkov či vernosť vedeckej metodológii.

blank

Nesleduje len myslenie iných a informácie z okolitého sveta. Rovnako systematicky a pozorne pozoruje vlastné pohnútky, myšlienkové pochody a vznik vlastných názorov a rozhodnutí.

blank

Chápe, že na vec sa dá pozerať z rôznych uhlov a namiesto toho, aby si vybral iba jeden a ostatné zavrhol, snaží sa ich pochopiť viacero.

blank

Neustále sa snaží zdokonaľovať cit pre presnosť vo vyjadrovaní a myslení. Výsledkom tejto snahy je štruktúrovaný, konzistentný a logický prejav.

stať sa takým človekom

je možné aj vďaka našim produktom

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.