akadémia krtického myslenia

Facilitácie

pomôžeme Vám diskutovať nediskutovateľné

Čo je to tá facilitácia?

Krok po kroku

Prehrať video

V prípade náročných diskusií a transformačných procesov je facilitácia diskusií často kľúčovým krokom k zmene či progresu spoločnosti.

Naši nestranní facilitátori

dávajú tomuto dialógu štruktúru, sledujú čas, majú prehľad o diskutovaných témach a privedú účastníkov k vzájomnému porozumeniu a formulácii záverov.

Zabezpečíme hladký proces
a nestrannosť pri náročných interných stretnutiach.

Prehrať video

Pomáhame rásť firmám všetkých veľkostí

blank
blank
blank