Akadémia kritického myslenia

Inšpirácia

Sme skúsení rečníci, ktorý udržia vašu pozornosť a odovzdajú vedomosti využiteľné v praxi.

Poskladáme panel odborníkov

v témach, ktoré otrasú svetom, alebo vas hodíme do interaktívnych a pútavých cvičení v krátkych, záživných vzdelávacích formátoch v témach kritického myslenia, komunikácie a spolupráce alebo duševného zdravia.

blank
blank
blank
blank
blank