Kritické myšlení

systematická zvědavost 

a otevřená mysl

 

Přehrát video

Co je nejdůležitějším rysem
kritického myšlení?

Snaha o pochopení jakékoli informace v co nejširších souvislostech.

Kriticky
myslící
člověk

blank

Má mysl vytrénovanou tak, že při jakémkoli tvrzení, argumentu, studii či článku, se dívá pod povrch.

blank

Zkoumá motivy a kvalifikaci autorů, logickou soudržnost prezentovaných tvrzení, důvěryhodnost použitých důkazů, poctivost ve vyvozování důsledků či věrnost vědecké metodologii.

blank

Nesleduje jen myšlení jiných a informace z okolního světa. Stejně systematicky a pozorně pozoruje vlastní pohnutky, myšlenkové pochody a vznik vlastních názorů a rozhodnutí.

blank

Chápe, že na věc se dá dívat z různých úhlů a namísto toho, aby si vybral pouze jeden a ostatní zavrhl, snaží se jich pochopit více.

blank

Neustále se snaží zdokonalovat cit pro přesnost ve vyjadřování a myšlení. Výsledkem této snahy je strukturovaný, konzistentní a logický projev.

stát se takovým člověkem

je možné
i díky našim produktům

Buďte v obraze

Začněte odebírat náš newsletter plný aktualit a těch nejlepších tipů ze světa komunikace a kritického myšlení.