blank

Nový výskum budúcnosti práce potvrdrzuje dôležitosť kritického myslenia

Budúcnosť pracovného trhu sa rýchlo mení. K zmene jednoznačne prispela aj pandémia, ktorá urýchlila proces, na ktorý sme si mysleli, že máme viac času sa pripraviť. Prinášame zhrnutie nového výskumu spoločnosti McKinsey, v ktorom pomenúvajú najkľúčovejšie schopnosti pre budúcnosť sveta práce. Kritické myslenie tam samozrejme nechýba.

Už minimálne dekádu sa aktívne hovorí o tom, že kritické myslenie je jednou z najpodstatnejších vlastností pracovníkov budúcnosti. S rokmi sa stupňovala dôležitosť analytického myslenia a riešenia problémov, pričom boli spoločnosti nútené pretvárať svoje pracovné postupy a dbať na rozvíjanie schopností zamestnancov. World Economic Forum pomenovalo kritické myslenie za jednu najdôležitejších schopností do roku 2020 a minulý rok taktiež vyhodnotili, že vďaka automatizácii práce je potrebné do roku 2025 preškoliť až 50% pracovných pozícií. Potreba kriticky myslieť vystrelila na popredné priečky priorít. 

Nový výskum spoločnosti McKinsey and Company sa taktiež venoval vplyvu automatizácie a digitalizácie práce na svet práce. 18 tisíc účastníkov výskumu naprieč 15 krajinami potvrdilo to, čo sme v Akadémii kritického myslenia už dávno vedeli. Význam technologických, sociálnych, emocionálnych a vyšších kognitívnych zručností bude pod vplyvom nástupu umelej inteligencie a robotiky stále narastať.

Školením týchto zručností je najlepšie začať už počas školskej výučby, je ale náročné zaradiť do školských osnov vyučovanie bližšie nešpecifikovaných schopností, preto v McKinsey na základe výsledkov výskumu konkretizovali 56 základných zručností v 4 kategóriách. Tieto schopnosti sú podľa výsledkov úzko prepojené s vyššou pravdepodobnosťou zamestnanosti, vyšším príjmom a spokojnosťou v zamestnaní, bez ohľadu na sektor práce. 

Pridaná hodnota práce

Uchopenie nových kognitívnych zručností má zaistiť tri základné kritéria, vďaka ktorým automatizácia práce ich pozíciu zasiahne čo najmenej – pridaná hodnota nad rámec práce strojov a umelej inteligencie, schopnosť operovať v digitálnom svete a vysoká úroveň adaptácie na nové podmienky práce a povolania. 4 kategórie zručností zahŕňali kognitívne, medziľudské, digitálne a zručnosti sebalíderstva. 56 identifikovaných zručností, vo výskume nazývané ako DELTAS (distinct elements of talent), boli ďalej rozdelené do 13 skupín vzájomne pôsobiacich schopností a postojov. 

V prvej kategórii kognitívnych zručností prvé miesto obsadila skupina vlastností kritického myslenia. To zahŕňa štruktúrované riešenie problémov, logické uvažovanie, vedieť rozpoznať chyby v myslení a vyhľadávať relevantné informácie. Prvú kategóriu dopĺňa skupina komunikačných zručností ako rečnícke schopnosti, pýtanie sa správnych otázok a aktívne počúvanie či schopnosť syntézy informácií. Do kognitívnej kategórie zaradili aj časový manažment, prioritizáciu a plánovanie, či flexibilitu v podobne kreativity a predstavivosti, prepojenie informácii naprieč rôznymi kontextami, prispôsobivosť či schopnosť učiť sa. V kategórii medziľudských schopností je kladený dôraz najmä na organizáciu, vytváranie vzťahov, skupinovú efektivitu, ktorá zahŕňa riešenie konfliktov, spoluprácu, podporu a vedenie, ale zároveň schopnosť nenulového vyjednávania, empatie, pokory a ďalších osobnostných vlastností. 

Ďalšie skupiny sebalíderstva a digitálnych schopností obsahujú dôležité schopnosti na rozvíjanie ako napríklad sebavedomie, porozumenie vlastným emóciám a silným stránkam, či motivácia. Digitálne schopnosti taktiež nepochybne patria ku kľúčovým schopnostiam práce budúcnosti. Zaradiť tam vieme digitálnu gramotnosť, kybernetickú bezpečnosť, dátovú analýzu a štatistiku,  programovanie, či výpočtové a algoritmické myslenie. 

Komunikácia zaostáva

Pri výskume v McKinsey taktiež testovali zbehlosť uchádzačov na psychometrickom teste vo všetkých 56 zručnostiach. Pod priemerom skončili najmä digitálne schopnosti testovanej populácie, a to najmä využívanie a rozvoj softvérov a chápanie digitálnym systémom. Výraznejšie pod priemerom skončila aj skupina komunikácie a plánovania z kognitívnej kategórie schopností. 

Pri teste zbehlosti v jednotlivých schopnostiach výskumníci sledovali aj dosiahnuté vzdelanie účastníkov. V priemere dosahovali účastníci s vyšším vzdelaním vyššie priemerné výsledky, ale nie pri všetkých z 56 schopností sa dá preukázať pozitívna korelácia. Asociáciu vieme nájsť v mnohých vlastnostiach z kategórii kognitívnych a digitálnych zručností, avšak vo vlastnostiach ako sebavedomie, vyrovnávanie sa s neistotou, odvaha a riskovanie, koučovanie a riešenie konfliktov sa táto asociácia nedá jednoznačne preukázať. Dokonca v niektorých vlastnostiach ako napríklad pokora, ľudia s vyšším vzdelaním dosahovali nižších výsledkov.

V konečných výsledkoch sa však výskumníci na základe dát zhodli, že účastníci s vyšším priemerným skóre v skúmaných vlastnostiach majú vyššiu pravdepodobnosť lepšieho platu a spokojnosti v zamestnaní. Konkrétne zbehlosť v digitálnych zručnostiach sa preukázala ako schopnosť, v ktorej ľudia s vyšším platom dosahovali lepšie výsledky. Na druhom mieste stáli kognitívne zručnosti, a to najmä schopnosť rozvíjať pracovný plán a pýtanie sa správnych otázok. 

V rámci všeobecnej zamestnanosti majú vyššiu pravdepodobnosť zamestnať sa ľudia s lepšími výsledkami v adaptabilite, vyrovnávaní sa s neistotou a syntéze informácií. Vyššiu spokojnosť v práci zas účastníci s lepšími výsledkami v kategórii sebalíderstva. 

Začať treba už v detstve

Na záver výskumu spoločnosť uvádza odporúčania na zavedenie zmien do školských osnov, aby najdôležitejšie zručnosti boli podporované už od mladého veku. Taktiež, vlády by mali investovať peniaze do vzdelávacích programov pre dospelých. Keďže kategória digitálnych schopností je výrazne previazaná s vyšším platom, staršie generácie, ktoré sa už dlho nenachádzajú vo vzdelávacích štruktúrach. 

Nové výskumy pravidelne potvrdzujú predpoklady, na ktorých stojí Akadémia kritického myslenia. Už 6 rokov sa venujeme firemnému vzdelávaniu kritického myslenia, vyjednávania, komunikácii, ako aj tréningu myslenia jednotlivcov so záujmom o zlepšenie. Nezaostávajte sa ostatnými – celú ponuku našich školení nájdete na našej webovej stránke. 

blank

 

Zdroj: McKinsey

Šírte kritické myslenie zdieľaním tohto článku

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.

Sme aktívni na sociálnych sieťach

Pre poslucháčov

Dalšie články

Mohli by vás zaujímať aj tieto články

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.