blank

Čo je to láskavá kritika a ako ňou dosiahnuť poriadok v komunikácii

Správna konverzácia je skutočne základnou stavebnou jednotkou všetkých medziľudských vzťahov. Koľkokrát sa s niekým rozprávate a každou vetou sa odbíjate ďalej a ďalej, ako biliardove gule. Akoby ste sa rozprávali na dve úplne iné témy, pritom sa točíte okolo rovnakej pointy. Našťastie so správnym tréningom zistíte, ako sa tomu vyhýbať. Jedným z nástrojov je aj láskavá kritika.


Pre zlepšenie vzájomnej komunikácie, či už u vás doma alebo v práci, existujú spôsoby akým komunikáciu nielen zefektívniť, ale zároveň spríjemniť pre všetky strany. Aby z rozhovorov nikto nemusel odchádzať nahnevaný, či s pocitom krivdy, aj napriek rozličným názorom, no naopak vypočutý a aspoň trochu pochopený. 

Americký filozof a kognitívny vedec Daniel Dennett sformuloval spôsob reakcie nazývaný láskavá kritika. Pointa láskavej kritiky spočíva v jednoduchom princípe aktívneho počúvania a neutrálnej reakcie na partnera v komunikácii. Priamo reagovať na argumenty a názory protistrany vie byť náročné, pokiaľ nám do reakcie vstupujú naše vlastné protinázory a ego. 

Rovnako veľkým problémom je naša vlastná snaha chytiť sa slamky pri prvom argumente, ktorý počujeme. Vymyslíme si odpoveď a po pár vetách prestaneme oponenta počúvať. Vtedy nám ale uniká pointa, ku ktorej sa druhá strana chcela dostať.

Upratujte v tvrdeniach

Samotnej diskusii vieme napomôcť napríklad kladením zatvorených otázok. Ich cieľom je ujasniť si styčné plochy a miesta, v ktorých sa naše názory prekrývajú, zoradiť si myšlienky a reagovať na to, čo skutočne druhá strana tvrdí. Sú to jednoduché otázky ako: “chápem to správne, že…?“ alebo „ty teda tvrdíš, že…“, alebo „chcete teda povedať, že…“. 

Lektor a zakladateľ AKM Martin Poliačik vo svojej knihe Poriadok v hlave zhrnul hlavné myšlienky tohto prístupu, ktorými sa nám podarí jednoduchšie dosiahnuť primeranú a konštruktívnu reakciu:  

  • Myšlienky toho druhého máme prerozprávať tak presne, že s našou interpretáciou bude úplne súhlasiť.
  • Máme spomenúť všetky body, v ktorých sa s druhou stranou zhodujeme.
  • Vyzdvihnime všetko nové, čo sme sa od druhej strany naučili. 
  • Iba po splnení predchádzajúcich troch bodov podajme čo najvecnejšiu, „láskavú“ kritiku. 

Týmto prístupom vieme zabezpečiť, že sa naša konverzácia bude zbližovať a konverzácia naberie ten správny smer, aby ste sa dopracovali k spoločnému výsledku. 

Nepáľte mosty, hľadajte prieniky 

Predstavte si že ste v mierne vyostrenej konverzácii, v ktorej sa s druhou stranou rozchádzate v názoroch. Ak by ste stále pokračovali len v prezentovaní vlastného názoru bez toho, aby ste reagovali na slová partnera, každou vetou sa od seba vzďaľujete ďalej a ďalej. Či už má byť výsledkom ujasnenie si vzájomných pozícií a pochopenie druhého, vyriešenie konkrétneho problému a dosiahnutie konsenzu, alebo dosiahnutie jedného konkrétneho cieľa a presvedčenie spoludiskutéra na svoju stranu, je dobré zapamätať si tri pravidlá efektívnej konverzácie a láskavej kritiky:

  1. Počúvam a uisťujem sa, že s mojou interpretáciou počutého druhá strana súhlasí.
  2. Pracujem so styčnou plochou, napríklad menovaním spoločných bodov alebo ocenením nového obsahu.
  3. Reagujem vecne. V prípade, že súhlasím, zhrniem vlastné stanovisko svojimi slovami. Ak zaujímam stanovisko odlišné, jasne oddeľujem veci, v ktorých vidím s druhou stranou zhodu, od tých, ktoré vidím inak. 

Výsledkom takto zorganizovanej konverzácie sú dve spokojné, vypočuté strany a obohatený dialóg, ktorý hľadaním prienikov jednotlivých stanovísk otvára priestor na ďalšie diskusie, pričom nikto nepáli mosty. Veď možno obaja hovoríte o tom istom, len inými slovami. 

Martin Poliačik vo svojej knihe podrobne opisuje postupy, ktoré môžete jednoducho, hneď po prečítaní začať aplikovať do svojej komunikácie. V kapitolách o láskavej kritike sa na konkrétnych príkladoch dozviete, akým spôsobom nové naučené spôsoby vedenia komunikácie využívať takým spôsobom, aby si všetci rozumeli.

V Akadémii sa komunikácii venujeme pravidelne aj na našich kurzoch, školeniach alebo individuálnych tréningoch. Zaujíma vás, ako školenie s lektorom prebieha? Ozvite sa nám mailom na info@kritickemyslenie.sk alebo pomocou kontaktného formulára.

Šírte kritické myslenie zdieľaním tohto článku

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.

Sme aktívni na sociálnych sieťach

Pre poslucháčov

Dalšie články

Mohli by vás zaujímať aj tieto články

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.