blank

Až 50% pracovných pozícii potrebuje do roku 2025 preškoliť

Do roku 2025 bude čas strávený prácou medzi ľuďmi a strojmi vyrovnaný. Automatizácia práce v kombinácii s upravenými pracovnými podmienkami spôsobenými pandémiou COVID-19 predstavuje zatiaľ najväčšiu výzvu pre zamestnancov. World Economic Forum vypracovalo analýzu pravdepodobnej podoby pracovného trhu a budúcnosti práce, z ktorého vám prinášame najdôležitejšie body.

Nová podoba práce

Nová globálna recesia, ktorú priniesla pandémia COVID-19, ovplyvnila ekonomiku, trh práce a milióny pracovníkov, ktorých pracovné (a súkromné) životy a ich produktivita sa museli takmer zo dňa na deň pretransformovať do novej podoby. Spojenie automatizácie práce a neurčitosť budúcnosti trhu spôsobuje potencionálne problémy najmä pre zamestnancov. Rýchlosť automatizácie napriek pandémii nespomalila, v niektorých oblastiach dokonca zrýchľuje a taktiež neprestáva stúpať záujem o šifrovanie, nehumanoidné roboty a umelú inteligenciu.

Do roku 2025 tak pracovný trh prejde zásadnou reformou. Signifikantná časť biznisov plánuje upraviť spôsob práce a objem ich pracovnej sily kvôli integrácii nových technológii. Akutálne je rušených mnoho nepotrebných pracovných pozícií rýchlejším tempom, než vznikajú nové. Očakáva sa ale zlepšenie tohto stavu, keďže postupne bude potrebný stále väčší počet ľudí zabezpečujúcich nové technológie, ktoré sa firmy chystajú prevziať. Zamestnávatelia očakávajú, že do roku 2025 sa podiel nadbytočných pracovných miest zníži z 15.4% na 9%, ale na druhej strane vznikne mnoho nových perspektívnych pracovných miest, ktoré sa prispôsobia aktuálnym potrebám trhu. V konkrétnych číslach to predstavuje približne 85 miliónov nepotrebných pracovných miest, ktoré nahradí 97 miliónov nových miest, prispôsobených novej deľbe práce medzi ľuďmi, strojmi a algoritmami.

Rýchlym procesom digitalizácie si musela prejsť veľká časť kancelárskych pracovníkov, ktorí od marca tohto roku začali robiť online. 84% zamestnávateľov plánuje v týchto trendoch pokračovať, digitalizovať pracovné prostredie a rozšíriť možnosti práce na diaľku. Zároveň tak zamestnávatelia čelia výzve udržiavania produktivity a pohody, pričom jedna tretina zamestnávateľov plánuje podniknúť ďalšie kroky k vytváraniu pocitu komunity, spojenia a príslušnosti k podniku.

Rozhodujúce bude myslenie zamestnancov

blank

Okrem štrukturálnych zmien prichádzajú aj zmeny v oblasti vzdelávania zamestnancov a nárokov na ich myslenie. Podľa zamestnávateľov, medzi kľúčové schopnosti zamestnancov, ktorých dôležitosť bude minimálne do roku 2025 kontinuálne rásť, patrí najmä kritické a analytické myslenie, riešenie problémov, aktívne počúvanie, odolnosť, tolerancia voči stresu a flexibilita. Biznisy odhadujú, že približne 40% zamestnancov bude potrebovať až 6-mesačné preškolenie. V roku 2018 65% zamestnávateľov očakávalo, že si pracovníci osvoja nové schopnosti – v roku 2020, len o dva roky neskôr, to očakáva až 94% zamestnávateľov.


Došlo k štvornásobnému zvýšeniu počtu jednotlivcov, ktorí vyhľadávajú príležitosti online vzdelávania z vlastnej iniciatívy, päťnásobnému nárastu zamestnávateľov, ktorí poskytujú možnosti online vzdelávania svojim pracovníkom a deväťnásobnému nárastu počtu ľudí, ktorí majú prístup k online vzdelávaniu prostredníctvom vládnych programov. Zamestnanci taktiež sami kladú väčší dôraz na kurzy osobného rozvoja, kde vidíme až 88% nárast záujmu.

Časové okno, v ktorom bolo možné preškoliť a rekvalifikovať svojich zamestnancov sa pod novou situáciou na pracovnom trhu ešte skrátilo. To sa týka pracovníkov, ktorí si pravdepodobne ponechajú svoje miesto a aj tých, ktorí s rastúcou nezamestnanosťou kvôli recesii zrejme o svoje miesto prídu. Tí, ktorí si svoje miesto ponechajú, budú musieť počas najbližších piatich rokov prispôsobiť svoje základné zručnosti. Preto 40 až 50% zamestnancov potrebuje rekvalifikáciu.

Akadémia kritického myslenia už takmer 5 rokov pripravuje ľudí presne na tieto zmeny. V našich školeniach dbáme na rozvoj štruktúrovaného myslenia, prepájanie tvorivosti s kvalitnou komunikáciou a zvyšovanie schopnosti jednotlivcov aj tímov absorbovať zmeny. Súčasná situácia kladie na firmy obrovské nové nároky. S kvalitným vzdelávaním zameraným na kritické myslenie budú mať väčšiu šancu ich zvládnuť.

Zdroj: The Future of Jobs Report 2020 (World Economic Forum)

Šírte kritické myslenie zdieľaním tohto článku

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.

Sme aktívni na sociálnych sieťach

Pre poslucháčov

Dalšie články

Mohli by vás zaujímať aj tieto články

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.