blank

Ako vytvoriť z kritického myslenia efektívnu prácu

Zrejme ste si už na ten pocit aj zvykli, keď venujete práci všetok vyhradený čas a napriek tomu presúvate vaše úlohy stále na neskôr. Efektivita je pri práci kľúčovým prvkom, no neznamená to len viac práce za menej času, ale aj kvalitu a udržateľnosť jej výstupov.

Dá sa to však zmeniť vašim prístupom k informáciám a myslením – možno jednoduchšie, než si myslíte. Používať kritické myslenie pri zložitých úlohách v práci alebo každodenných povinnostiach v osobnom živote, dokáže zvýšiť vašu efektivitu správnym spôsobom a možno je to presne to, čo vám chýba.

Zabudnite na šablóny

V prvom rade začnite so zmenou u seba. Možno zaužívaný spôsob, ktorým ste doteraz riešili rôzne problémy a úlohy nie je ten najefektívnejší, či práve správny. Kvôli nedostatku času siahate po riešeniach, ktoré vyzerajú byť najmenej náročné na čas a pre vás najjednoduchšie. Kritickým myslením však dokážete vidieť aj iné riešenia, ktoré ste doteraz nemuseli poznať. Pozrite sa na vec z viacerých uhlov, skúste sa zamyslieť nad všetkými možnými príčinami a následne sa snažte nájsť čo najviac spôsobov riešení.

Nebojte sa opýtať a konzultovať vaše pracovné zadania s vašimi spolupracovníkmi. Tí vám vedia osvetliť strany problému, o ktorých ste doteraz neuvažovali. Všetci rozmýšľajú inak, a preto čím viac ľudí zapojíte do riešenia, tým skôr nájdete to, čo hľadáte. Zamyslite sa navzájom nad všetkými možnými riešeniami, vytrieďte nepoužiteľné a dôkladne si zvoľte z niekoľkých najlepších možností.

Neexistuje správny a nesprávny názor, buďte otvorení neštandardným postupom pri práci. Otvoríte si tým cestu k úplne inému pochopeniu problému. Dokážete si tým zefektívniť a skvalitniť vaše výstupy práce, ktoré vám nakoniec dlhodobo ušetria množstvo času.

Analyzujte informácie v komunikácii

Efektívna komunikácia v práci je dôležitá pre všetkých zamestnancov. Na pracovisku nie je čas na to dávať pokyny v hádankách, alebo v príliš dlhých a komplikovaných inštrukciách, v ktorých sa mnohí stratia. Na stretnutiach s kolegami či pri komunikácii s klientom, je dôležité mať jasno v tom, čo si musí ten druhý z toho odniesť. Utrieďte si myšlienky, v ktorých máte chaos. Kriticky sa zamyslite nad podstatou a dôležitosťou každého bodu a zoraďte ich do logického poradia, v ktorom sa nestratíte vy, ani druhá strana. Venujte pozornosť celému vašemu prejavu, jeho kohéznosť a náväznosť taktiež vytvárajú efektívnu komunikáciu.

Zo strany druhého účastníka komunikácie je kritické myslenie dôležité pri prijímaní veľkého množstva informácií a následnej práce s nimi. Informácie berte po kúskoch, analyzujte ich, trieďte ich a zoraďujte do väčších, logických celkov. Rozmýšľajte ako s nimi naložíte, ako si čo najefektívnejšie zorganizujete prácu s nimi a akú prioritu jednotlivým celkom priradíte. Práca po menších ale logickejších, zorganizovaných jednotkách dokáže byť oveľa rýchlejšia, no zároveň kvalitnejšia. Možno práve nesprávne spracovávanie informácií je problémom pri vašej práci.

Ešte to nie je stratené

Takéto myslenie nie je vec, s ktorou sa človek narodí, je to niečo čo človek nadobudne tréningom a aktívnou snahou vidieť a robiť veci inak. Na prvý pohľad je to možno komplikovaná a zdĺhavá zmena, no po čase pre človeka prirodzená vec. Dokáže sa odzrkadliť pri tých najbanálnejších veciach, no aj komplikovaných problémoch.

Na pracovisku sa táto zmena vie prejaviť pri efektivite pracovníkov, kvalite práce a jej dlhodobej udržateľnosti, čo je základom úspechu každého biznisu. Pokiaľ vás kritické myslenie zaujalo a chcete sa ho naučiť, našťastie sú tu pre vás špecializované kurzy Akadémie kritického myslenia, ktoré vás a vašich spolupracovníkov tomuto mysleniu naučia.

Šírte kritické myslenie zdieľaním tohto článku

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.

Sme aktívni na sociálnych sieťach

Pre poslucháčov

Dalšie články

Mohli by vás zaujímať aj tieto články

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.