AKM sa zúčastní HR Days v Prahe

Tešíme sa, že tím HR Days rozpoznal vzdelávanie v oblasti kritického myslenia ako jeden z dôležitých nastupujúcich trendov a pozval nás na toto prestížne stretnutie. Náš lektor Martin Burgr na ňom bude hovoriť o tom, ako kritické myslenie učíme, kde vznikla naša jedinečná metodológia a ako pomáha našim klientom.

Odborný veľtrh HR Days organizuje spoločnosť Profesia CZ, ktorá spolu so svojou slovenskou sestrou patrí medzi lídrov v oblasti zamestnávania v stredoeurópskom regióne.

Firmy, ktoré lovia tie najlepšie mysliace hlavy, sa už dávno na pohovoroch nepýtajú na kariérne ciele. Rozhodujúci je pre nich spôsob myslenia uchádzača. Sledujú to, ako sa budúci zamestnanci dokážu učiť zo skúseností, aplikovať ich na nové prípady a prichádzať s inovatívnymi riešeniami.

Lídri v HR a v biznise vedia, že kriticky mysliaci zamestnanci majú pre nich najväčšiu pridanú hodnotu. Robia lepšie rozhodnutia, lebo sa orientujú vo svete informácií, rozumejú dátam a faktom a svoje rozhodnutia o ne dokážu oprieť.

Pri riešení problémov dokážu urobiť krok stranou, zapájať a prepájať nové informácie a prinášať nové riešenia.

Sú schopní efektívnejšie fungovať v tímoch, lebo svoje návrhy a názory dokážu formulovať vo vecných a podložených argumentoch. V komunikácií s klientom dokážu budovať stabilné vzťahy, lebo ich schopnosť presvedčiť nie je postavená len na rétorickej zdatnosti či manipulácií, ale na kritickom vnímaní potrieb klienta a ponuke spolu robiť rozhodnutia na základe ponúknutých argumentov.

Účastníkom našich školení tieto zručnosti odovzdávame. Ak vás zaujímajú detaily, zastavte sa na HR Days v stredu 12.10. Martin Burgr vystúpi v zóne B o 13:35.

Šírte kritické myslenie zdieľaním tohto článku

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.

Sme aktívni na sociálnych sieťach

Pre poslucháčov

Dalšie články

Mohli by vás zaujímať aj tieto články

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.