Akadémia kritického myslenia, s.r.o. sa zaväzuje udržiavať túto webovú stránku aktuálnu a presnú. Ak by ste sa napriek tomu stretli s niečím, čo je nesprávne alebo zastarané, ocenili by sme, keby ste nás informovali. Uveďte, kde na webových stránkach ste informácie čítali. Potom sa na to pozrieme čo najskôr. Odošlite svoju odpoveď e -mailom na adresu: info@kritickemyslenie.sk.

Akadémia kritického myslenia, s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie na ochranu svojich systémov pred akoukoľvek formou nezákonného použitia. Akadémia kritického myslenia, s.r.o. na tento účel zavedie vhodné technické a organizačné opatrenia, pričom okrem iného zohľadní súčasný stav techniky. Nezodpovedá však za akúkoľvek stratu, či už priamu alebo nepriamu, ktorú utrpí užívateľ webovej stránky, ktorá vznikne v dôsledku nezákonného používania jej systémov treťou stranou.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu na tejto webovej stránke sú udelené Akadémia kritického myslenia, s.r.o. alebo tretím stranám, ktoré sami umiestnili obsah alebo od ktorých Akadémia kritického myslenia, s.r.o. získal užívateľskú licenciu.

Kopírovanie, šírenie a akékoľvek iné používanie týchto materiálov nie je dovolené bez písomného súhlasu spoločnosti Akadémia kritického myslenia, s.r.o., s výnimkou prípadov, keď je inak stanovené v predpisoch kogentného práva (napríklad právo citovať), pokiaľ konkrétny obsah neurčuje inak.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s prístupnosťou webových stránok nás neváhajte kontaktovať.

Buďte v obraze

Začnite odoberať náš newsletter plný aktualít a tých najlepších tipov zo sveta komunikácie a kritického myslenia.